fredag 25. mars 2016

Jeg kan ikke le lenger…
For noen dager siden skrev jeg en blogg om MDG. Egentlig burde jeg ha gått litt mer inn på hvert enkelt standpunkt de kom med. Derfor må jeg ta for meg et par standpunkt ekstra godt i dag. Det er nesten utrolig at de kan slippe løs slike tanker som de har.

Nye utvidelser av velferdsstaten må unngås og veksten må bli lavere innen helse og omsorg.

Det er helt utrolig at et politisk parti i Norge kan utrykke noe slikt. Det første jeg tenkte var at Rasmus skulle få kuleramme til jul, siden han er så gammel. Og så kunne Lan få kalkulator for hun er så ung at hun sikkert ikke vet hvordan kuleramma virker. Men dette partiet må da i guds navn ha fulgt med litt på hva som skjer i dette landet. Statistisk sentralbyrå er en kilde man kan stole på. Et politisk parti burde holde seg litt orientert om hva som skjer i samfunnet. SSB har selvsagt statistikk for levealderutvikling. For meg som er 68 år er det greit å vite at levealder det året jeg ble født 1947 (statistisk opererer SSB 1946-1950) var 69,3 for menn og 72,7 for kvinner. Går vi frem til 2012, har levealder endret seg dramatisk, da er den plutselig 79,4 for menn og 83,4 for kvinner. I løpet av den tiden jeg har levd, har levealder altså økt med 10-11 år.
Samtidig er det viktig å få med seg at Norges befolkning i 1940 var 2,963 millioner mennesker. I 1960 3,567, i 1980 hadde vi passert 4 millioner med 4,078. I 2000 var vi hele 4,503 og i 2012 4,985 millioner. Årsaken til befolkningsveksten er tosidig. De første 20 årene etter krigen var det stor vekst i fødselsantallet. Det er disse barna som nå er blitt 51-71 år gamle. Etter 1965 gikk fødselstallene ned. Rart men folkemengden i Norge økte. Og det var fordi innvandringen startet omtrent rundt akkurat dette tidspunktet og den kom spesielt i siget fra 1985 og nærmest eksplodert etter 2005. En kuriositet å nevne er at da jeg arbeidet som bedriftsrådgiver i +-1990, hadde Dagens Næringsliv en artikkel om at 70% av innvandrere over 44 år var uføretrygdet. Nå er det imidlertid slik at vi har ca 305-310.000 uføretrygdede i landet og det er aldersgruppen fra 35-54 som øker mest.
Kort oppsummert er det altså slik at vi at vi har en sterk stigning i antall mennesker i landet. Faktisk vil vi snart ha 20% av befolkningen som er over 70 år. Kort fortalt - 10% av 4 mill i 1980 er bare 400.000, mens 20% av 6 millioner i 2030 er 1.200.000. Og det er de eldre som krever helse- og omsorgstjenester.
MDG må jo være ute av stand til logisk tenkning og kunne bruke tallmaterialet som ligger foran dem. Når behovet for helse- og omsorgstjenester kan forventes å tredobles, kan ikke partiet gå ut å si at veksten må bli lavere innen helse og omsorg.

Mennesker har økt tilfredshet og lykke ved å gi penger til utviklingsprosjekter, slik at levestandarden øker i andre land i stedet for i Norge
Rasmus, hvem er det som kan lure deg til å tro at dette er riktig? Selv ikke dine partifeller kan tro at dette er en realitet i vårt land. Det er riktignok slik at våre politikere ønsker å være best i verden på å gi støtte, mat, hjelp etc til alle land i som lider nød. Det er fastsatt hvor mye vi skal i gi bistand til hjelpetrengende, men det er alltid noen katastrofer som må hjelpes utover dette. Og det er mange organisasjoner som gjennomfører prosjekter og pengeinnsamlinger til nødlidende. Men denne overskriften blir å dra det for langt. Har dere glemt hva dere sa i de andre punktene? Det er jo ikke bare slik at veksten skal bli lavere inne helse og omsorg. Dere har jo en rekke områder hvor dere skal straffe Norges befolkning:
·         Øke nedre pensjonsalder
·         Kutte i sykelønnsordningen
·         Droppe tannhelsereform (som dere tidligere lovet)
·         Gjeninnføre arveavgift (mer skatt)
·         Progressiv utbytteskatt
·         En egen nasjonal eiendomsskatt (mer skatt)

Hvis partiet ditt bruker hodet litt Rasmus, så skal dere også også en gang bli pensjonister. Den dagen det skjer, kommer inntekten deres til å bli redusert med 50-70% av hva den var når dere arbeidet. I tillegg vil dere se at helsen blir stadig dårligere, og selv om Staten bidrar med midler til behandling og medisiner, blir en stadig større andel av inntekten til eldre brukt til helse og omsorg. Og helsekostnaden din øker år etter år. Tannhelsen er kanskje den som suger mest av pengepungen, for skal du skifte en krone eller sette inn en ny tann eller et helt gebiss, så ryker pensjonisten økonomi på en kjempesmell. Gjennomsnittspris på en krone i Norge er kr 5.765.
Det er to andre ord jeg også gjerne vil trekke frem. Det er verdig eldreomsorg og fri medisiner. Dessverre ser vi at eldreomsorgen blir dårligere og dårligere. Det har kommet en facebookside som heter nettopp dette – Verdig eldreomsorg. Den tar opp eksempel etter eksempel på forhold som ikke kan aksepteres og det er over 50.000 mennesker som liker denne siden. Det er omtrent like mange som liker deres parti og de har nettopp startet og det har ikke dere.

Landet vårt har ikke fri medisiner. Det er vel i hovedsak politikere som ikke ønsker at folk skal få gratis medisiner. I hvert fall ikke dyre kreftmedisiner som kanskje kan helbrede, stanse utviklingen av kreften eller kanskje bare gi en livsforlengelse på 6 mndr eller 2-3 år. Dette er meningsløst av landet vårt og ikke minst politikerne. Og nå får dere også skylden for dette, selv om dere ikke er årsaken til dette. Hvorfor? Fordi dere gjør noe så dumt som å fortelle de som kunne ha blitt deres velgere at dere vil at levestandarden skal øke i andre land i stedet for i Norge.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar