søndag 2. september 2012


Sirkus legemiddel i Norge!

Det siste året har vi lest flere artikler og sett en rekke TV-innslag om unge og eldre mennesker som har fått føflekkreft, men som ikke får den livsviktige medisinen som kan forlenge livet til de rammede. I dag fortsatte det i VG hvor vi kunne lese følgende:
«Kreftlegemiddelet som kan hjelpe Arne Hønningstad (68) finnes, men sykehuset får ikke lov til å gi det. Hønningstad har føflekkreft med spredning til lunge og hjerne. Han har hatt god effekt av vaksinebehandling, i kombinasjon med cellegift, og nå sist av stråling. Men det eneste som kan gi ham vesentlig lengre levetid nå er det nye legemiddelet Ipilimumab.
- Det er en uhyggelig følelse å ikke få dette legemiddelet. Jeg nærmer meg en endestasjon, og dette er den eneste muligheten jeg har for videre liv, sier Hønningstad.
Ekspertrådet «Rådgivende gruppe for innføring av dyre kreftlegemidler», som Helsedirektoratet lener seg på i sine vurderinger, så før sommeren på bruk av legemiddelet, og kom til at det var for dyrt i forhold til effekten. For én pasient koster det 800.000 kroner.»

Det er utrolig å lese dette. Vi lever i et land som har overflod av penger, men kan altså ikke tillate at våre innbyggere skal kunne få nødvendig medisinsk behandling. Det koster for mye penger. Tøv fra ende til annen. Det er snakk om prioritering. Et F-35 fly kunne ordnet behandling for 20.000 personer med føflekkreft. Vi snakker altså ikke om at det koster mye penger. Når det er noe vi vil ha, finnes det penger nok.
De fleste av våre naboland og europeiske land i krise har råd til denne behandlingen, men ikke vi i Norge. Hva slags politikk er dette? Egentlig burde det reises en folkebevegelse mot den holdningen våre politikere har på dette området, slik at de prioriterer annerledes.

Vi har et par lover som er morsomme. Har du sertifikat og fører en bil kommer følgende lovtekst opp:
«§ 6-1. Unnlatelse av å yte hjelp til skadet person
Har person med førerett, ved bruk av motorvogn, voldt eller medvirket til trafikkuhell og blir ilagt straff for å ha unnlatt å yte hjelp til noen som kom til skade ved uhellet, jf. vegtrafikkloven § 12, skal retten til å føre førerkortpliktig motorvogn fratas for alltid.»

Er du ute i skogen eller kanskje kjører på et dyr, kommer følgende lov opp:
«2.2.2.1 Gjeldende rett
I henhold til gjeldende dyrevernlov § 6 skal den som treffer på et dyr som synlig er sykt, skadet eller hjelpeløst, hjelpe dyret så langt mulig, Dersom det ikke lar seg gjøre å gi hjelp eller god nok hjelp, og dyret er et husdyr, tamrein eller storvilt, skal personen snarest mulig si fra til dyrets eier eller innehaver eller til politiet.»

Men har du vært så uheldig at du har fått en sykdom som f.eks. føflekkreft, har du ikke rett til hjelp. Der har våre politikere vært så smarte at de sier at de ikke behøver å yte deg bistand hvis det koster for mye. De skulle skamme seg.
ALLE norske borgere skulle ha krav på behandling UANSETT hva slags sykdom de har, selv om medisinen er dyr. NORGE har økonomi til dette. DET BURDE VÆRE KRIMINELT Å IKKE GI NØDVENDIG BEHANDLING.