fredag 1. mars 2013


Vi blir lurt – igjen og igjen!

Jeg er bileier. Riktignok er bilen min over 4 år. Men det er min bil som må møte dårlige veier og mangelfull brøyting. For selvsagt har vi ikke råd til å vedlikeholde veiene våre. Skulle de oppgraderes til tilfredsstillende nivå kreves visstnok investering på 75 milliarder kroner. Og det er jo mye penger.

I hvert fall syns myndighetene at det er altfor mye. Dette kan vi vel aldri klare å ta igjen. Vi har jo så mye annet vi heller ikke klarer å utføre på en tilfredsstillende måte innenfor skole, helse etc. Også må vi sørge for å eksportere milliarder til Afganistan, Mali og andre trengende myndigheter som har korrumperte ledere med sugerør rett i statskassa og solide hemmelige kontoer i Sveits eller andre passende land.

Myndighetene syns det får holde med 21 milliarder til veiformål. Det står det faktisk i Statsbudsjettet for 2013. Og det syns finansministeren får holde.  Mer har vi tross alt ikke råd til og da får vi forsøke å benytte disse pengene på best mulig måte. Det er tross alt skattepengene til hele folket som må forvaltes på en skikkelig måte.

Men jeg lurte litt på om vi bilister bidrar med noe penger som kunne brukes til veiformål. Så jeg forsøkte å finne ut om Staten fikk noe penger fra oss bilister. Og jammen fant jeg ut at de fikk litt.

La oss starte litt med nye biler. Det var 138345 nye personbiler og 35512 nye varebiler i 2011. Gjennomsnittet for 2011 i avgiften for nybiler var kr 106.000,-. Det betyr at Staten får inn kr 18.428.842.000,- eller 18,5 milliarder på nye biler (og sikkert litt på bruktbilsalg).

Jeg var faktisk ikke klar over at det fantes 4.604.846 kjøretøyer i Norge. Men iht statistikker så skal det være et riktig tall. Og årsavgiften er jo kr 2940,-. Det blir litt penger av det også. Faktisk hele kr 13.538.700.000,-. Så i årsavgift sånn ca 13,5 milliarder.

Men det stopper jo ikke helt med dette. Det er jo sagt at gjennomsnittlig kjørelengde for bilister er 15000 km i året. Både bensin og diesel ligger jo på ca kr 14,00 pr liter og for å være riktig snill kan vi jo si at forbruket er 0,6 l/mil. Av bensin og dieselprisen tar Staten ca 50% og det betyr at Statens inntekter på drivstoff er beskjedne  kr 29.010.529.800 eller enkelt sagt 29 milliarder.

Men Staten har ikke råd til å drive veiutbygging på egenhånd kan du skjønne. Derfor er det nødvendig at bilister betaler litt bompenger. I følge Meltveit Kleppas egne opplysninger var bompengeinntektene i 2010 kr 6.239.600.000,-, Men det kostet hele kr 774.300.000,- å administrere innkreving av bompenger. Det betyr tross alt at Staten satt igjen med kr 5.465.300.000,-. Så da kan vi vel kort slå fast at det var overskudd på 5,5 milliarder i bompenger.

Det er da jeg lurer på om finansminister Sigbjørn ikke lurer oss litt. Han forteller oss at 21 milliarder av våre skattepenger går med til veiformål. Nei, da, Sigbjørn. Du tar feil. Ikke en eneste krone av skattepengene går til veiformål. Bilistene bidrar med 66,5 milliarder kroner utover skattepengene til hele folket. Det betyr at de subsidierer resten av statsbudsjettet med 45,5 milliarder kroner.

Er det rart at jeg føler meg lurt av Sigbjørn. Marit Arnstad kan jo bare stikke en tur innom Sigbjørn, så kan oppgraderingen av alle Norges veier gjennomføres i løpet av snaue to år. Men dere kommer helt sikkert til å lure meg og alle andre bilister også i året som kommer. Eller kanskje vi skal si fra at vi ikke vil bli lurt mer.