fredag 19. september 2014

Snart pensjonist – sjekk pensjonsordningene dine!

For meg ble noe helt galt. Jeg ble tvunget til å si ifra. Og det var lønnsomt. 24% ekstra i pensjon som jeg ellers ikke ville ha fått. Jeg trodde jo på aktuarberegninger og kvalitetssikret pensjonsopplegg og glemte at det finnes mennesker som kan gjøre feil både i bedrift og forsikringsselskap.

Men la oss ta det forfra. Jeg gikk av med AFP 01.12.2009. Fikk mine pensjons- og forsikringsbevis senest i 2011. Alt var fryd og gammen, helt til august 2013 da forsikringsselskapet pensjonsordningen er tilknyttet, spurte om jeg ønsket å betale for fripolisen!?! Bedriften min hadde jo en ordning om at de som ønsket å gå av med AFP skulle få stå i pensjonsordningen frem til pensjonsalder ved fylte 67 år. De skulle til og med betale pensjonspremie og pensjonsgrunnlaget (lønnen) skulle justeres med G (Folketrygdens grunnbeløp). Jeg skulle ikke ha noen fripolise fra dette pensjonsforholdet. Og ikke skulle jeg ha vært meldt ut av pensjonsordningen i januar 2010. Det tok altså over 3 ½ år før forsikringsselskapet forespurte om jeg vil betale for fripolisen jeg ikke skulle ha.

Det tar bestandig litt tid å få svar på henvendelser, men når vi kom i kontakt med hverandre, ønsket bedriften å bistå meg på best mulig måte. Jeg var meldt ut av pensjonsordningen ved en feiltakelse fikk jeg vite i slutten av desember. Og like etter en melding om at jeg var inne i det gode selskap igjen. Men ganske snart skjønte jeg at dette kanskje ikke var tilfelle. Når jeg gikk inn på forsikringsselskapets nettsider og fant frem til «mine sider», så jeg at jeg fortsatt var inne med fripolise.

Omsider var dette rettet opp og jeg var inne i pensjonsordningen til bedriften igjen. Jeg så på avtalen og nå med kritiske øyne. Pensjonsgrunnlaget/lønnen min virket litt for lav. NAV har jo laget en tabell hvor G-utviklingen er presentert, og med den som utgangspunkt skjønte jeg at pensjonsgrunnlaget mitt var altfor lavt. Forsikringsselskapet foretar jo bare en årlig revisjon. Jeg sluttet i bedriften 30.11, ble meldt ut av pensjonsordningen i januar 2010 og det før forsikringsselskapet hadde sin årlige revisjon. Derved ble pensjonsgrunnlaget mitt ikke lønnen fra 01.07.2009, men fra 01.07.2008. Det tok sin tid å få rettet dette, men når bedriften hadde bekreftet at jeg hadde rett overfor forsikringsselskapet, ble det etter diverse mailer endelig rettet. Nå er jeg bare spent på hva som skal betales ut i november, for jeg har fått 4-5 forskjellige årlige beløp som skal utbetales i brevform og på «mine sider» (vær oppmerksom på at «mine sider» faktisk er en levende oppdatering hvor du kan følge med på forsikringsselskapets ulike krumspring). Jeg kan imidlertid love at jeg skal være meget oppmerksom på den første utbetalingen som skal finne sted i november.

Så kan man jo egentlig spørre om 24% mer i pensjon for denne pensjonsordningen egentlig er så mye å kjempe for. Ja det er jo noe som heter forventa levealder. Dersom vi ser på forventa levealder for den befolkningsgruppa som har fylt 65 år, ser vi at denne har steget. For landet i det hele kan 65 år gamle menn i gjennomsnitt forvente å leve til 82,8 år og kvinner til 85,9 år. Det viser statistikken for 2006–2012. Menn med lang utdanning kan forvente å leve sju år lenger enn menn med kort utdanning. Menn der jeg bor, lever imidlertid lenger enn en del andre steder rundt om i landet vårt. Jeg tar derfor sjansen på at jeg skal få leve med pensjon i 20 år. Og det blir faktisk en del penger avhengig av størrelse på pensjonen din. Sjekk bare denne lille tabellen:

   Pensjon 100%      Pensjon 124%       Differanse        Etter 20 år
100000 124000 24000 480000
150000 186000 36000 720000
200000 248000 48000 960000

Mine råd til deg er derfor:

  •  Ikke tro at din pensjon nødvendigvis er riktig, Det gjøres feil hos bedrift og forsikringsselskap
  • Sjekk at tall i pensjonsbeviset ditt er riktig med hensyn til opptjeningstid
  • Sjekk at pensjonsgrunnlaget ditt er riktig
  • Ikke vær redd for å stille spørsmål til bedrift eller forsikringsselskap. De er hjelpsomme.
  • Husk at en liten endring i din pensjon kan få store utslag over 20 år.


De fleste mottar pensjonsbevis eller fripolise. Mange leser overhodet ikke hva som står der. De regner med at det er riktig. Og noen får slett ikke den pensjonen de har rett på. Sørg for at det ikke blir deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar