onsdag 16. mai 2012


Dokumentavgift – et lovlig ran av boligkjøpere?

Det er en del ting jeg ikke forstår. En av disse tingene er dokumentavgift. Hva skal denne avgiften egentlig dekke? Jeg skjønner at det er ekstra arbeid for staten å registrere at en eiendom skifter eier, men dokumentavgiften er hinsides alle forklaringer.
Jeg er i flyttemodus for tiden og går på forskjellige visninger. Noen av leilighetene jeg ser på er selveierleiligheter i et boligsameie og andre er borettslagsleiligheter. Det rare er at det er litt forskjell i hva som blir omkostninger ved kjøp av disse to forskjellige leilighetstypene. Den lille forskjellen klarer jeg liksom ikke helt å forstå.

Holder vi vanlige omkostninger unna og bare ser på de reelle sammenlignbare kostnadene, vil det ved kjøp av en borettslagsleilighet til kr. 5.000.000,- bli kostnader i størrelsesorden kr. 4-5000,-Ingen ublu pris for å få dekket kostnader i forbindelse med eierskifte og registrering av informasjon. Men kjøper jeg en selveierleilighet til kr. 5.000.000,-, blir plutselig kostnaden kr 125.000,-. Det skal altså koste 25-30 ganger så mye å få registrert en selveierleilighet i forhold til en borettslagsleilighet.
Dette er ikke dokumentavgift. Dette er myndighetenes ran av boligkjøpere som tilfeldigvis kjøper en selveierleilighet eller hus. Det riktig merkverdige er at borettslag og selveiere kan leve i tett nærhet til hverandre, i samme type leilighet, men med to forskjellige betegnelser på leiligheten; borettslagsleilighet og selveierleilighet. Og kjøper du feil leilighet raner staten deg for kr 120.000,-. Forstå det den som kan!
Hadde staten vært frisk nok til å ta kr 1000,- pr time for arbeidet med registrering av leiligheter, hadde de hatt 4-5 timer til rådighet for å registrere en borettslagsleilighet. For en selveierleilighet har de plutselig 125 timer til rådighet. Og skulle det være gjennomsnittet, bør staten virkelig gjøre noe med effektiviteten sin.
For unge som skal inn på boligmarkedet og kjøper en selveierleilighet til kr. 2.000.000,-, sørger staten på denne måten at de får en ekstrakostnad på kr 45.000,- i forhold til en borettslagsleilighet. De har det vanskelig nok med å skrape sammen penger til å kjøpe leiligheten, om de ikke skal belemres med det statlige ranet som dokumentavgift er.
Nå må politikere i alle partier sørge for at denne urettferdigheten blir borte. Ta gjerne betalt for registreringen ved eierskifte. MEN SLUTT Å RANE BOLIGKJØPERE.

2 kommentarer:

  1. Hør, hør!
    Har ingenting å tilføye denne treffende bloggen. Det er virkelig provoserende hvordan staten opererer på dette feltet.

    Tor (ung mann uten bosted for øyeblikket)

    SvarSlett
  2. Dokumentavgiften er noe svineriet. Det innførte Nordli-regjeringen i 1977, tror jeg. Hensikten var å dempe prisstigningen på boliger. Selveierboliger. Borettslagsleiligheter var jo rasjoneringsvare. Så lenge det varte. Dokavg virket ikke, men nå bringer den så mange milliarder inn i statskassa at det er utenkelig å gjerne den..

    SvarSlett