tirsdag 31. juli 2012


Lojalitet – for hvem?

Lojalitet er et rart begrep. Jeg har alltid trodd at det var et tosidig forhold som ble beskrevet i begrepet. At to parter var lojale mot hverandre. Men sånn er det jo ikke i virkeligheten. I hvert fall ikke i arbeidslivet. Arbeidsgiver forventer lojalitet, men så snart et lite problem dukker opp, er gjensidigheten borte.

Wikipedia omtaler lojalitet som: Lojalitet er en personlig egenskap av plikttroskap eller lovlydighet, og som i enkelte sammenhenger kan regnes som en verdsatt egenskap eller dyd. Lojalitet innebærer vennlig innstilling og hjelpsomhet mot den lojaliteten rettes mot. Det kan også medføre et allianseforhold der de som er lojale mot hverandre tar hverandres parti i tilfelle konflikt med andre. Lojalitet kan også benyttes for å betegne troskapsforhold mellom en overordnet og underordnede, eksempelvis mellom en fyrste og hans undersåtter.

Redaktør Arne Selvik, seniorkonsulent AFF, stiller noen spørsmål og gir noen svar på denne måten:  

Hvor kommer lojaliteten fra og hvor tar den veien? Hvem skal vi knytte vår lojalitet til, og hvordan skal vi balansere mellom ulike hensyn og personer? Det er mange trekk ved samfunnsutviklingen som gjør at menneskers lojalitet settes på prøve. Produsenter av merkevarer er opptatt av kundelojalitet, og opplever tidvis dramatiske skifter i lojaliteten når tilliten til produktet eller produsenten svikter. Ansatte er lojale mot ledelsen, men bare så lenge lederen gjør seg fortjent til det. Ledere er lojale mot eiere og styret, men opplever ikke alltid at det er gjensidig.

Den siste setningen fra redaktør Arne Selvik syns jeg er herlig. Den skulle jo egentlig også gjelde for medarbeidere som er lojale, men som hverken opplever at  sin leder eller bedrift viser snev av gjensidighet.

Jeg arbeidet som bedriftsrådgiver i 6 år rundt 1990. Den gangen var landet i en alvorlig økonomisk krise som startet våren 1988 og varte til våren 1993. Som bedriftsrådgiver var planen å bistå bedrifter i rekrutteringsfasen. Virkeligheten ble en annen. Jobbsøkerkurs for over 700 oppsagte medarbeidere og trening av ledere i oppsigelsessamtaler erstattet rekrutteringsprosessen. De oppsagte medarbeiderne opplevde lojaliteten fra bedriften på en svært negativ måte og lederne som skulle gjennomføre oppsigelsessamtalen var mer opptatt av å se hvordan de lettest kunne komme igjennom samtalen uten omtanke for medarbeideren.

Det var da jeg forsto at ledernes krav om lojalitet kun var en forventning om at medarbeideren skulle være lojal, mens leder og bedrift ikke skulle ha noen forpliktelser overfor medarbeiderne. Jeg likte ikke lenger dette ensidige lojalitetsbegrepet. I nedbemanningstider benytter bedrift og fagorganisasjon seg av ansiennitetsbegrepet. Først inn og sist ut. Men i virkelig harde nedbemanningstider opplever medarbeidere som er dyktige til å skaffe seg ny jobb at dette omfatter dem både 1 og 2 og 3 ganger. Hvorfor har fagorganisasjonen aldri lagt to pinner i et kors for å hjelpe de som blir oppsagt gang på gang? Bare de får sin ansiennitetsregel i denne spesifikke bedriften, er de mer enn fornøyd. At deres medlem kanskje for et halvt år siden opplevde forrige oppsigelse gjelder ikke lenger. Det er en skam at fagorganisasjonen ikke ser dette dilemmaet.

Men, bedriften og lederne, har det enkelt med eldre arbeidstakere. Litt lenger oppsigelsestid og en liten gavepensjon, så er vi iallfall kvitt 62-åringen. Da er ikke ansienniteten så viktig lenger. For hvis ikke den eldre arbeidstakeren tar imot tilbudet, må en yngre medarbeider med 3 barn og hjemmeværende kone sies opp. (De sier det ikke, men det er ditt valg hvis vi må si opp vedkommende til tross for den fine pakken vi tilbyr deg.)

Ansatte er lojale mot ledelsen og bedriften, men bare så lenge lederen/bedriften gjør seg fortjent til det, sier Arne Selvik. Nei, de er lojale mye lenger og uten at bedriften gjør seg fortjent til det. Derimot hopper lederen og arbeidsgiveren direkte av gjensidigheten for å unngå problemer. Sånn er det  bare.

Og trodde du det lønte seg å være lojal mot forsikringsselskap, banker, teleleverandører, strømleverandør etc. Nei, det er ikke den lojale kunden som får de beste tilbudene. Tvert imot. Så sjekk dine leverandører med jevne mellomrom, det vil lønne seg. Ikke forvent at leverandørene kommer til deg å gir deg bedre tilbud enn du har fra tidligere. De er arbeidsgivere og ikke lojale hverken mot kunder eller ansatte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar